Saléns

Till rors i tre generationer

1985-2006

1985-2006

Saléns seglar vidare

Ur det gamla Saléns växte en bukett av nya bolag fram, inte sällan med Sven och Christer som stora delägare. Vid sidan om detta utvecklades både gamla och nya verksamheter inom bland annat flyg, handel, resor och logistik. Efter att Sven och Christer delat upp verksamheterna sig emellan 1985, då Christer flyttade till London, skedde investeringarna ofta separat och ibland gemensamt.

Kring millenieskiftet lämnade generation två över till generation tre som sedan dess utvecklat sina respektive verksamheter vidare inom nya områden men med fortsatt fokus på entreprenörskap, internationell tillväxt och en fortsatt nyfikenhet att ta sig an nya branscher och verksamheter.

Läs kapitlet (boken öppnas i en ny flik)

”Sea Cloud” ingår i den Salénägda resebyrån Noble Caledonias fartygsflotta. Med sina fyra master och 30 segel påminner hon om ett klassiskt segelskepp, men byggdes så sent som på 1920-talet. Fartyget är lyxutrustat med bekväma hytter för 60 passagerare.

Den röda tråden är en oräddhet och en nyfikenhet som går tillbaka till den mentalitet som präglade Sven Salén.

Staffan Sjöberg
Saléns stora flotta var nu ett minne blott. För sönerna återstod att vårda varumärket för framtiden och utveckla nya affärsverksamheter.
I början av 1990-talet närmade sig Saléns åter sjöfarten genom bildandet av rederiet Frontline.
Bara en kvart i luften, sen var passagerarna framme. Flygbolaget Aurigny som ägdes av Christer Salén trafikerade de brittiska kanalöarna Jersey och Guernsey. Flygplanstypen med tre propellermotorer heter Britten-Norman Trislander.
Det brasilianska jetplanet Embraer 145 ingick mellan 1999 och 2005 i Skyways flotta.
Mer marin tradition i Salén-företagandet: ”Pimlico” från Higman Marine knuffar oljepråmar från oljefälten i Mexikanska golfen till raffinaderierna längs Mississippi.