Saléns

Till rors i tre generationer

1915-1920

1915-1920

Till havs!

Hösten 1915 stod alltså Sven Salén och betraktade sitt nyförvärv i stadens hamn. Han hade tillsammans med en sjökapten köpt båten för lånade pengar. Efter två år i Göteborgs Handelsbank hade han tröttnat på det kamerala livet. Han ville ut och göra affärer med sitt nystartade Rederi AB Gothia. Uppenbarligen var det inte bara salt, tjära, olja och mönja han vädrade där vid Göta älv – utan också pengar.

Med ögonen i plånboken köpte Sven Salén kort efter sitt första förvärv ännu en motorskonert vid namn ”Ida”, och därefter ett segelfartyg. Nyförvärvet, som nu fick namnet ”Trans ocean”, var ett snabbseglande fartyg som gjorde hela 17,5 knop. Den tidens motorfartyg gjorde sällan mer än tio knop. Å andra sidan behövde de förstås ingen vind.

Läs kapitlet (boken öppnas i en ny flik)

Den unge djärve entreprenören och skeppsredaren Sven Salén.

Ett gott borgerligt hem, där vi barn uppfostrades i Herrans tukt och förmaning!

Sven Salén
Sven Saléns första segelfartyg hette ”Puerto Montt” men döptes efter köpet om till ”Transocean”. Fullriggarna var konkurrenskraftiga på världshaven ännu några år. Motorfartygen kom sällan upp i mer än 10 knop, medan segelskeppen gjorde nära dubbelt så hög fart i god vind.
I den nybildade göteborgska motorklubben GMCK blev Sven ordförande och var bland annat svensk rekordhållare i längdhopp på motorcykel.
Barkskeppet ”Gustaf ”, byggt av järn 1877 i Aberdeen, 620 dwt, köpte Sven Salén 1918 för 423 000 kronor. Han utrustade henne med motor och riggade ner henne till skonert, varvid ett par besättningsmän sparades in. Året efter såldes fartyget med stor förlust i efterkrigsmarknadens fria fall.