Saléns

Till rors i tre generationer

1950-1960

1950-1960

Gryning vid horisonten

1950-talet innebar en snabb expansion för rederinäringen i allmänhet och för Salénrederierna i synnerhet. På några år växte flottan genom inköp och nybeställningar från både det egna varvet Ekensberg i Stockholm och från Eriksbergs varv i Göteborg. 

Tack vare de goda affärerna ökade behovet av personal och år 1947 inköptes fastigheten på Styrmansgatan 4 vilken raskt fylldes upp under 1950-talet. Redan då fanns en särskild stämning i huset, man var stolt över sitt företag och kamratskapet var gott. Mycket av detta var omedvetet men fördes in i organisationen av de chefer som fanns.

1958 slog visionerna om ett stort tankrederi igenom i verkligheten. Det ena efter det andra av nya tankfartyg sjösattes på Götaverken. ”Det var så att om Onassis eller Niarchos hade beställt en tanker så skulle vi också ha en, helst lite större”, mindes Ingemar Thiel.

Läs kapitlet (boken öppnas i en ny flik)

En glad träff i Riksgränsen på 1950-talet: fr v Sigge Bergman, Sven Salén, Mora-Nisse Karlsson med flera vispar äggtoddy.

Om man hade kommit in i Salénsfären så skapade det ett väldigt självförtroende

Clarence Dybeck
Största tankfartyget i Sverige sjösattes på Götaverken år 1958: Oljetankern ”Sven Salén” på imponerande 40 000 dwt.
Chefen på bryggan till ett av rederiets fartyg tillsammans med kapten Kim Andersson, en av trotjänarna i koncernen.
Skottet till maskinrummet var byggt av korrugerad stålplåt. Därför höll det emot de våldsamma sjöarna. På andra sidan plåten stod chiefen Rolf Bergkvist ensam och höll maskinen igång.
Kylmotorfartyget ”Atlantide” byggdes på Eriksbergs varv i Göteborg och levererades den 26 september 1960. I februari 1972 strandade hon, fullastad med bananer, på Mona Island utanför Puerto Rico (se sidan 188).
Full fart framåt, solen skiner och sikten är god. Fr v Nils Jannerfeldt, teknisk chef, Sture Ödner, vice vd, och chefen Sven Salén ombord på ett av koncernens fartyg.

Se filmen om Salén