Saléns

Till rors i tre generationer

1960-1970

1960-1970

God sikt, förlig vind

På våren 1968 gick Salénrederierna om Sveriges dittills största rederi, Broströms, i tonnage. Med blygsamma 14 000 dödviktston som marginal utropades Sven Salén av pressen till landets nye redarkung. Han tyckte dock inte själv att det var så mycket att orda om, utan framhöll i stället att Broströms tonnage var mer specialiserat och därmed höll högre kvalitet.

I ett minnesnummer av Salén-Nytt i november 1969 skrev Sture Ödner bland annat: 

”Hans från ingenting uppbyggda stora rederi- och affärsföretag gick bättre än någonsin. Hans båda unga söner hade kommit igång på allvar i företaget. Flera betydande affärer hade just avslutats efter långa svåra förhandlingar. Han hade just fått taga emot sitt och Sveriges största fartyg, som helt motsvarade hans idéer om stora och snabba båtar. Verket var för hans del fört till en hedrande final. 

Äventyret och risktagningen var en självklar och för honom stimulerande ingrediens i hans livsgärning. Att hans djärva och framsynta satsning skulle berättiga honom till utdelning ansåg han lika självklart. 

Det var fest och spänning i Sven Saléns sällskap i hans krafts dagar. Jag tror att de sammanträden vi hade även beträffande mycket betydande affärer inte alltid fyllde kraven på det djupa allvar som jag i min ungdom väntade mig skulle härska i dylika sammanhang. Men det blev resultat! 

Klart att Sven Salén tyckte om att tjäna pengar – varför skulle man annars syssla med affärer? Men det var långt ifrån alltid huvudsaken. Många olönsamma förslag accepterades under årens lopp för att hjälpa mindre framgångsrika vänner. Irrationellt kanske, men mänskligt. 

Det är sådan han var och sådan vi skall minnas honom.”

Läs kapitlet (boken öppnas i en ny flik)

Köpet av Rex-rederierna 1967 initierades av Marcus Wallenberg och genomfördes av Sven Salén, två år före sin död ännu i full kraft att fatta beslut mot företagsledningens vilja…

Våra chefer hade också varit mäklare och uppmuntrade oss aktivt att söka nya affärer

Björn Byrfors
Sönerna gör intåg. Sven Hampus hade läst juridik och Christer ekonomi. I mitten av 1960-talet var båda på plats i fadershuset, Sven Hampus på tank- och Christer på kylrederiet.
År 1968 övertog Salén & Wicander agenturen för Toyota på den svenska bilmarknaden. Bilmärket hade funnits i Sverige sedan 1964 och redan rullade 1 000 bilar på svenska vägar. Vd Göran Axell (t v) uttryckte sig framsynt om det japanska bilmärket: ”…vi tror bestämt att (Toyota-bilarna) kommer att tilltala svenska bilägare både i fråga om utseende och tekniskt utförande.” Här provsitter en reslig svensk den nya japanska bilen.
”Seven Stars” på 24 800 dwt var ett av tre motortankfartyg som byggdes på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg i slutet av 1950-talet för Salénrederierna.
I Rex-köpet ingick TOR Line, med systerfärjorna ”TOR Anglia” (2 463 dwt, byggd 1966) och ”TOR Hollandia” (2 287 dwt, byggd 1967) som trafikerade triangellinjen Göteborg-Immingham-Amsterdam.
Sven Salén i sitt lantställe på Askarvik i Stockholms skärgård.