Saléns

Till rors i tre generationer

1920-1940

1920-1940

Yes, we have bananas!

Sven Salén var vid denna tid en ung man med viktiga erfarenheter från sina första hårda år i rederinäringen, till sin läggning påtagligt utåtriktad men ändå med en blyg kärna som gjorde att han inte gärna talade om sig själv. Han hade lätt att få kontakt med folk, lätt för att uppträda och tala inför andra människor. Hans idrottsintresse var brett och omfattade, förutom segling och motorsport, även skidåkning.

Banan-kompaniets riskfyllda men lukrativa hantering gick nu Sven Salén in som direktör och blev samtidigt chef för dess ångbåtsavdelning. Han chartrade in några fartyg och påbörjade i april 1922 import med fartyget ”Caledonia”, som den 7 april under stor allmän och medial uppmärksamhet lossade 6 700 bananstockar i Göteborgs Hamn.

Läs kapitlet (boken öppnas i en ny flik)

Sven och Dagmar i S:t Anton 1936.

De gula frukterna kom att symbolisera fred och välstånd

Bananlossning i Nybroviken i Stockholm på 1920-talet.
Langen går, stock för stock, ur famn i famn. Daglönade stuvare lossar bananfartygets exotiska last i Göteborgs Hamn på 1920-talet.
De första bananångarna, som här Jamaica, hade inga kylaggregat ombord och skulle knappast ha klarat längre resor i varmt väder än de från Rotterdam till Göteborg eller Stockholm.